نحوه کار کردن با نرم افزار بانک پيوندها :
- در صورت اجراى برنامه براى بار اول ، برنامه به صورت تصادفى يک نوع پيوند را بر مى گزيند .
- با ليست گيري از هر نوع پيوند ، پيوند برگزيده بخش ليست مي گردد .
- در صورت تمايل مى توانيد با برگزيدن گزينه جستجو ، پيوند مورد نظر خود را جستجو نماييد .
- با نگه داشتن ماوس بر روى هر يک از پيوندها ، اطلاعات کامل آن پيوند به صورت راهنما قابل رويت مى باشد .
- در صورتى که نتايج عمليات شما بيش از يک صفحه باشد در پايين صفحه لينکهايى براى رويت ديگر صفحات در نظر گرفته شده است.