مطالب مرتبط با کلید واژه " اسکلت فلزی "


ویژگی های سازه فلزی

باتوجه به اینکه فولاد در کارخانه تولید می شود و شرایط بهتر کنترل کیفیت فولاد نسبت به بتن ، فولاد و سازه های فلزی را نسبت به بتن و سایر مصالح ساخت و ساز متمایز می کند.

ادامه مطلب